Alumiinivanteiden keskeisimmät mitat ja määreet sekä laskukaavat, vanne offset, ET, PCD ja backspace

A = Vanteen keskilinja
B = Offset–mitta eli ET
C = Pulttikehä (Pitch Circle Diameter, PCD)
D = Vanteen nimellishalkaisija
E = Vanteen nimellisleveys
F = Vanteen Back Space -mitta
X = Vierekkäisten pultinreikien etäisyys keskeltä keskelle


Vanteen pulttijako - Autotek

Vanteen Offset–luku eli ET ilmoittaa vanteen kiinnitystason etäisyyden vanteen keskilinjasta millimetreinä. Offset–luku kasvaa mitä lähempänä vanteen kiinnitystaso on vanteen ulkoreunaa. Offset–luku on negatiivinen, jos kiinnitystaso on vanteen keskilinjasta sisäreunaan päin. Mitä pienempi Offset-luku on, sitä enemmän vanne levittää ulospäin. Vastaavasti suurempi vanne Offset–luku levittää enemmän sisäänpäin. ET0 levittää vannetta yhtä paljon sisään- kuin ulospäin.

Pulttijako ilmoittaa vanteen pultinreikien lukumäärän sekä pulttikehän halkaisijan millimetreinä. Esim. 5-112 (tai 5×112) tarkoittaa 5 pultinreikää ja pulttikehä on 112 mm. 5-pulttisen vanteen pulttikehän halkaisijan voi laskea kertomalla vierekkäisten pultinreikien etäisyyden luvulla 1,7012:
PCD = X x 1,7012.

Vanteen koko ilmoitetaan tuumamitoin. Esimerkiksi 8X17, jolloin vanteen nimellisleveys on 8 tuumaa ja nimellishalkaisija 17 tuumaa.

Amerikkalaiset vannevalmistajat ilmoittavat joskus Offset–luvun sijasta Back Space –mitan (usein tuumissa). Vanteen Offset voidaan laskea Back Space –mitasta jakamalla vanteen kokonaisleveys (noin tuuman suurempi kuin vanteen nimellisleveys) kahdella ja vähentämällä tämä luku Back Space –luvusta. Saatu luku millimetreiksi muutettuna on vanteen Offset.
Esim. 8X15 vanne ja Back Space 4”:
4" - 9"/2 = -0,5"-0,5x25,4 = -12,7 mm
Vanteen Offset –mitta on siis n. -13 mm

Aiheeseen liittyvät:
Vanne offset   vanne et   vanne offset et   vanne backspace   vanteen offset   vanteen et

Hintatiedustelu tai yhteydenotto